Campus de salvament i socorrisme: inscripció, informació... 2018

Campus de salvament i socorrisme: inscripció, informació... 2018

Informació

Dirigit a nens i nenes de 7 a 15 anys, minicampus per a nens i nenes de 3 a 6 anys. Del 27 d'Agost al 7 de Setembre de 9:00h a 13:00h de dilluns a divendres (setmanes a escollir). Formació en cadena de supervivència, funcionament DEA, tallers de primers auxilis, salvament i socorrisme esportiu en piscina i platja...

Descarrega el cartell   

Inscripció

Per consultes, preguntes... ens podeu trobar al +34 611 49 91 61 o a [email protected]
Per a inscripcions amb pagament pendent el número de compte a fer l'ingrés/transferència: ES40 2100 1631 6302 0014 3687.
Un cop fet el pagament, enviar el resguard de pagament, foto del DNI i foto de la targeta sanitària a [email protected]

En cas de germans/es cal fer una inscripció per cada germà.

Dades participant


Titular del pagament


Dates

Setmana Horari Preu Total
Del 27 a 31 d'Agost i del 03 al 07 Setembre (2 setmanes) 9:00 a 13:00h 75€ 0€
Només del 27 al 31 d'Agost (1 setmana) 9:00 a 13:00h 45€ 0€
Només del 03 al 07 Setembre (1 setmana) 9:00 a 13:00h 45€ 0€


Matrícula 15€
Descompte matrícula socis Club Poliesportiu Flaçà 0€
TOTAL 0€

AUTORITZO a participar al Campus de salvament i socorrisme de Flaçà 2018.

Autorització de tractament de dades – Protecció de Dades.
Donat que el dret a la mateixa imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i regulat per la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la mateixa imatge, la direcció de Tot un món SC demana el consentiment als pares o tutors legals per a poder publicar fotografies, tant a la seva web, a les seves Xarxes Socials, suports multimèdia, com en la mateixa instal·lació esportiva on apareguin els seus fills/es on aquests siguin clarament identificables. En virtut d’allò estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, i la LSSICE 34/2002 de l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que les seves dades personals formaran part dels fitxers de Tot un món SC la finalitat és la gestió del control d’accés, manteniment de la relació; així com el desenvolupament de les tasques d’informació i altres tasques pròpies de Tot un món SC.

AUTORITZO A què la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats organitzades per Tot un món SC i ser publicades a la pàgina Web, Xarxes Socials, suports multimèdia, així com a la mateixa instal·lació esportiva.

En compliment de l'Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal: Dret d'informació en la recollida de dades
L'informem que les dades personals que ens faciliti, seran incorporades a un fitxer sota la nostra responsabilitat, per al tractament de dades de caràcter personal, amb la finalitat d'informar dels serveis que ofereix Tot un món SC. Com interessat directe, té dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de la informació que li concerneix i autoritza que passi a formar part del fitxer, davant el qual pot exercitar els seus drets, i rebre informació i publicitat de productes i serveis de la nostra empresa.
Els drets esmentats podran fer-se efectius davant: Si desitja ser informat dels nostres productes i serveis, assenyali amb una X aquesta casella: (L.O.P.D. Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal).

AUTORITZO a poder marxar sol a casa, quan s’hagi acabat l’activitat, també en el cas que vingui algun germà o familiar menor d’edat a buscar-lo/a.

AUTORITZO a poder ser portat al Centre d’Assistència Primària de la població més propera en cas d’accident (amb trucada prèvia al pare/mare, tutor/a) per part del monitor/a responsable; per això el primer dia del campus portaré la FOTOCÒPIA DE LA SEGURETAT SOCIAL o MÚTUA on està inscrit.

Número de compte a fer l'ingrés/transferència: ES40 2100 1631 6302 0014 3687
Un cop fet enviar el resguard de pagament, foto del DNI i foto de la targeta sanitària a [email protected]


Les places són limitades. Es reserva el dret a no fer l’activitat si no hi ha un nombre mínim d’inscripcions.