Campus esportiu / campus jove de FLAÇÀ 2019

Campus esportiu / campus jove de FLAÇÀ 2019

Informació

Qui hi pot participar?
Campus esportiu (P3 a 4t primària) i Campus Jove (5è primària a 4t d’ESO)

Quan es farà?
Del 25 de juny al 23 d’agost 2019. Campus matí de 9.00h a les 13.00h (setmanes a escollir) i dinar de 13:00h a 15:00h (setmanes a escollir). Inclou servei d’acollida de 8.30 a 9.00h i de recollida de 13.00 a 13.30h.

Què farem?
Campus esportiu (P3 a 4t primària): Inclou curset de natació. Esport adaptat, atletisme, jocs i esports, tennis, bàdminton, handbol, sortides setmanals, ultimate, jocs d’aigua, touchball, equilibri amb slackline, volei platja, malabars...
Campus Jove (5è primària a 4t d’ESO): Taller de monitoratge, malabars, kin-ball, tennis taula, esport adaptat, rugbi, futbol flag, beisbol, sortides en BTT, curses d’orientació...

Període d’inscripció:
Del 9 d’abril al 4 de maig a la web. Places limitades, es respectarà l’ordre d’inscripcions.
IMPORTANT!!! CAL QUE PORTEU LA DOCUMENTACIÓ DE SOTA, DEGUDAMENT OMPLERTA
- Fotocòpia DNI participant o pare/mare si no en tenen
- Fotocòpia Seguretat Social
- Normativa de l’empresa Tot un món omplerta
- Full de protecció de dades omplerta

Podeu portar la documentació els dies següents al bar de la piscina de Flaçà:
· Dimarts 9 d’abril - De 22.00 a 23.00
· Dimarts 16 d’abril - De 18.00 a 21.00
· Dimecres 17 d’abril - De 18.00 a 21.00
· Dimarts 30 d’abril - De 20.00 a 22.00
· Dissabte 4 de maig - De 17.00 a 20.00

Més informació:
Descarrega el tríptic

Descarrega normativa     Descarrega full protecció dades

Inscripció

Per consultes, preguntes... ens podeu trobar al +34 611 49 91 61 o a [email protected]
Per a inscripcions amb pagament pendent el número de compte a fer l'ingrés/transferència: ES40 2100 1631 6302 0014 3687

Recordem que en cas de germans/es cal fer una inscripció per cada germà.

Dades participant


Titular del pagament


Campus esportiu

Setmana Concepte Preu Total
25/06/2019 - 28/06/2019 Campus matí 62€ 0€
25/06/2019 - 28/06/2019 Dinar 40€ 0€
01/07/2019 - 05/07/2019 Campus matí 62€ 0€
01/07/2019 - 05/07/2019 Dinar 40€ 0€
08/07/2019 - 12/07/2019 Campus matí 62€ 0€
08/07/2019 - 12/07/2019 Dinar 40€ 0€
15/07/2019 - 19/07/2019 Campus matí 62€ 0€
15/07/2019 - 19/07/2019 Dinar 40€ 0€
22/07/2019 - 26/07/2019 Campus matí 62€ 0€
22/07/2019 - 26/07/2019 Dinar 40€ 0€
29/07/2019 - 02/08/2019 Campus matí 62€ 0€
29/07/2019 - 02/08/2019 Dinar 40€ 0€
05/08/2019 - 09/08/2019 Campus matí 62€ 0€
05/08/2019 - 09/08/2019 Dinar 40€ 0€
12/08/2019 - 16/08/2019 Campus matí 62€ 0€
12/08/2019 - 16/08/2019 Dinar 40€ 0€
19/08/2019 - 23/08/2019 Campus matí 62€ 0€
19/08/2019 - 23/08/2019 Dinar 40€ 0€


TOTAL 0€

AUTORITZO a participar al Campus d'estiu de Flaçà 2019.

Autorització de tractament de dades – Protecció de Dades.
Donat que el dret a la mateixa imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i regulat per la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la mateixa imatge, la direcció de Tot un món SC demana el consentiment als pares o tutors legals per a poder publicar fotografies, tant a la seva web, a les seves Xarxes Socials, suports multimèdia, com en la mateixa instal·lació esportiva on apareguin els seus fills/es on aquests siguin clarament identificables. En virtut d’allò estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, i la LSSICE 34/2002 de l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que les seves dades personals formaran part dels fitxers de Tot un món SC la finalitat és la gestió del control d’accés, manteniment de la relació; així com el desenvolupament de les tasques d’informació i altres tasques pròpies de Tot un món SC.

AUTORITZO A què la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats organitzades per Tot un món SC i ser publicades a la pàgina Web, Xarxes Socials, suports multimèdia, així com a la mateixa instal·lació esportiva.

AUTORITZO a que el meu fill/a pugui sortir a les fotografies dels resums setmanals del casal d’estiu de Flaçà 2019.

En compliment de l'Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal: Dret d'informació en la recollida de dades
L'informem que les dades personals que ens faciliti, seran incorporades a un fitxer sota la nostra responsabilitat, per al tractament de dades de caràcter personal, amb la finalitat d'informar dels serveis que ofereix Tot un món SC. Com interessat directe, té dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de la informació que li concerneix i autoritza que passi a formar part del fitxer, davant el qual pot exercitar els seus drets, i rebre informació i publicitat de productes i serveis de la nostra empresa.
Els drets esmentats podran fer-se efectius davant: Si desitja ser informat dels nostres productes i serveis, assenyali amb una X aquesta casella: (L.O.P.D. Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal).

AUTORITZO a poder marxar sol/a a casa, quan s’hagi acabat l’activitat, també en el cas que vingui algun germà/na o familiar menor d’edat a buscar-lo/a.

AUTORITZO a que en cas d’urgència, i amb la impossibilitat de poder contactar amb els pares o tutors, pugui ser atès mèdicament, degudament internat i intervingut quirúrgicament, sota la direcció del facultatiu corresponent.

AUTORITZO a poder ser portat al Centre d’Assistència Primària de la població més propera en cas d’accident (amb trucada prèvia al pare/mare, tutor/a) per part del monitor/a responsable; per això portaré la FOTOCÒPIA DE LA SEGURETAT SOCIAL o MÚTUA on està inscrit.

Número de compte a fer l'ingrés/transferència: ES40 2100 1631 6302 0014 3687


Les places són limitades. Es reserva el dret a no fer l’activitat si no hi ha un nombre mínim d’inscripcions.