Campus d

Campus d'estiu FLAÇÀ 2022: Inscripcions obertes

Per quines edats és? 

Nens i nenes de P3 a 4t d'ESO (grups diferents per edats).


Quan es farà? 

Del 27 de juny al 12 d’agost.


Què es farà?

De P3 a 4t de primària: Jocs i esports, balls i danses, sortides setmanals i curset de natació

5è i 6è de primària: Jocs i esports, balls i danses, king-ball, esport adaptat, activitats aquàtiques, sortides a peu i en BTT, bany diari a la piscina...

De 1r a 4t d’ESO: Taller de premonitoratge, iniciació al salvament i socorrisme, malabars, activitats aquàtiques, curses d'orientació, sortides a peu i en BTT, bany diari a la piscina...

fotos nens i nenes en bici, nedant...

Descarrega el cartell informatiu


Quan em puc inscriure?

Del 13 de maig a l'1 de juny. Inscripcions online a la web a partir del 13 de maig.


Reunió informativa: divendres 13 de maig a les 19.30h al Club Poliesportiu Flaçà


Com m'inscric?

Per tal de ser vàlida la inscripció s’hauran de seguir els passos següents:

Pas 1. Omplir la inscripció on-line a sota

Pas 2. Descarregar la documentació adjunta a la web

Pas 3. Realitzar el pagament i entregar la documentació degudament omplerta i signada en els dies establerts al gimnàs del Club Poliesportiu Flaçà:

  • Divendres 13 de maig: 20.30 - 22.00h
  • Dimecres 18 de maig: 19.00 - 21.30h
  • Dimecres 1 de juny: 19.00 - 21.30h


Inscripció online

Per consultes, preguntes... ens podeu trobar al +34 611 49 91 61 o a campusflaca@totunmon.com

Recordem que en cas de germans/es cal fer una inscripció per cada germà/ana.

Dades participant


Titular del pagament


Campus esportiu i campus jove

Setmana Concepte Preu Total
27/06/2022 - 01/07/2022 Campus matí 69€ 0€
04/07/2022 - 08/07/2022 Campus matí 69€ 0€
11/07/2022 - 15/07/2022 Campus matí 69€ 0€
18/07/2022 - 22/07/2022 Campus matí 69€ 0€
25/07/2022 - 29/07/2022 Campus matí 69€ 0€
01/08/2022 - 05/08/2022 Campus matí 69€ 0€
08/08/2022 - 12/08/2022 Campus matí 69€ 0€


TOTAL 0€

AUTORITZACIONS:

AUTORITZO a participar al Campus d'estiu de Flaçà 2022.

He llegit i accepto la política de privacitat

Accepto el tractament de les meves dades amb la finalitat de rebre la informació sol·licitada

Autorització de tractament de dades - Protecció de Dades.
Donat que el dret a la mateixa imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i regulat per la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la mateixa imatge, la direcció de Tot un món SC demana el consentiment als pares o tutors legals per a poder publicar fotografies, tant a la seva web, a les seves Xarxes Socials, suports multimèdia, com en la mateixa instal·lació esportiva on apareguin els seus fills/es on aquests siguin clarament identificables. En virtut d’allò estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, i la LSSICE 34/2002 de l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que les seves dades personals formaran part dels fitxers de Tot un món SC la finalitat és la gestió del control d’accés, manteniment de la relació; així com el desenvolupament de les tasques d’informació i altres tasques pròpies de Tot un món SC.

AUTORITZO A què la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats organitzades per Tot un món SC i ser publicades a la pàgina Web, Xarxes Socials, suports multimèdia, així com a la mateixa instal·lació esportiva.

AUTORITZO a que el meu fill/a pugui sortir a les fotografies dels resums del campus de Flaçà 2022.

En compliment de l'Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal: Dret d'informació en la recollida de dades
L'informem que les dades personals que ens faciliti, seran incorporades a un fitxer sota la nostra responsabilitat, per al tractament de dades de caràcter personal, amb la finalitat d'informar dels serveis que ofereix Tot un món SC. Com interessat directe, té dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de la informació que li concerneix i autoritza que passi a formar part del fitxer, davant el qual pot exercitar els seus drets, i rebre informació i publicitat de productes i serveis de la nostra empresa.
Els drets esmentats podran fer-se efectius davant: Si desitja ser informat dels nostres productes i serveis, assenyali amb una X aquesta casella: (L.O.P.D. Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal).

AUTORITZO a poder marxar sol/a a casa, quan s’hagi acabat l’activitat, també en el cas que vingui algun germà/na o familiar menor d’edat a buscar-lo/a.

AUTORITZO a que en cas d’urgència, i amb la impossibilitat de poder contactar amb els pares o tutors, pugui ser atès mèdicament, degudament internat i intervingut quirúrgicament, sota la direcció del facultatiu corresponent.

AUTORITZO a poder ser portat al Centre d’Assistència Primària de la població més propera en cas d’accident (amb trucada prèvia al pare/mare, tutor/a) per part del monitor/a responsable; per això portaré la FOTOCÒPIA DE LA SEGURETAT SOCIAL o MÚTUA on està inscrit.


Les places són limitades. Es respectarà l’ordre d’inscripcions. Es reserva el dret a no fer l’activitat si no hi ha un nombre mínim d’inscripcions.