Madremanya: Casal de Nadal Desembre 2023 i Gener 2024

Madremanya: Casal de Nadal Desembre 2023 i Gener 2024


Inscripció

Per tal de ser vàlida la inscripció s’hauran de seguir els passos següents:

Pas 1: Omplir la inscripció on-line de sota

Pas 2: Descarregar la documentació adjunta a la web i portar-la el primer dia de l'activitat:

Pas 3: Properament el coordinador es posarà en contacte amb les famílies per informar la forma de pagament de l'activitat.

Per consultes, preguntes... ens podeu trobar al +34 611 49 91 61 o a madremanya@totunmon.com

Dades participant


Dades pare/mare o tutor/a


Descomptes


Selecciona quan vindrà:

Dies Preu Total
Tots els dies (21, 22, 27, 28 i 29 Desembre 2023 i 2, 3, 4 i 5 de Gener 2024) 140€ 0€


TOTAL 0€

He llegit i accepto la política de privacitat

Accepto el tractament de les meves dades amb la finalitat de rebre la informació sol·licitada.

AUTORITZO a participar al Casal de Nadal de Madremanya (Desembre 2023 i Gener 2024)

AUTORITZO A què la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats organitzades per Tot un món SC i ser publicades a la pàgina Web, Xarxes Socials, suports multimèdia, així com a la mateixa instal·lació esportiva.

AUTORITZO a que el meu fill/a pugui sortir a les fotografies dels resums setmanals del casal de nadal de Madremanya 2023-2024.

AUTORITZO a poder marxar sol/a a casa, quan s’hagi acabat l’activitat, també en el cas que vingui algun germà/na o familiar menor d’edat a buscar-lo/a.

AUTORITZO a que en cas d’urgència, i amb la impossibilitat de poder contactar amb els pares o tutors, pugui ser atès mèdicament, degudament internat i intervingut quirúrgicament, sota la direcció del facultatiu corresponent.

AUTORITZO a poder ser portat al Centre d’Assistència Primària de la població més propera en cas d’accident (amb trucada prèvia al pare/mare, tutor/a) per part del monitor/a responsable; per això portaré la FOTOCÒPIA DE LA SEGURETAT SOCIAL o MÚTUA on està inscrit.


Les places són limitades. Es reserva el dret a no fer l’activitat si no hi ha un nombre mínim d’inscripcions.