INSCRIPCIÓ al Casal d

INSCRIPCIÓ al Casal d'Estiu MADREMANYA 2024

Informació del casal

Descarrega el cartell


Quan em puc inscriure?

Del 15 al 25 de maig 2024.
Les places són limitades i es respectarà l’ordre d’inscripcions i preinscripcions.


Com m'inscric?

Per tal de ser vàlida la inscripció s’hauran de seguir els passos següents:

Pas 1. Omplir la inscripció on-line de sota

Pas 2. Descarregar la documentació adjunta a la web

Pas 3. Data per fer el pagament i portar la documentació: Dimarts 21 de maig de 20.10h a les 21.30h al CIR de Madremanya


Inscripció online

Per consultes, preguntes... ens podeu trobar al +34 611 49 91 61 o a madremanya@totunmon.com

Recordem que en cas de germans/es cal fer una inscripció per cada germà/ana.

Dades participant


Titular del pagament


Incripcions al casal

Setmana Concepte Preu Total
25/06/2024 - 28/06/2024 Campus matí 70€ 0€
01/07/2024 - 05/07/2024 Campus matí 70€ 0€
08/07/2024 - 12/07/2024 Campus matí 70€ 0€
15/07/2024 - 19/07/2024 Campus matí 70€ 0€
22/07/2024 - 26/07/2024 Campus matí 70€ 0€
29/07/2024 - 02/08/2024 Campus matí 70€ 0€
05/08/2024 - 09/08/2024 Campus matí 70€ 0€
TOTAL INSCRIPCIÓ 0€

AUTORITZACIONS:

AUTORITZO a participar al Casal d'Estiu MADREMANYA 2024.

He llegit i accepto la política de privacitat

Accepto el tractament de les meves dades amb la finalitat de rebre la informació sol·licitada

AUTORITZO A què la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats organitzades per Tot un món SC i ser publicades a la pàgina Web, Xarxes Socials, suports multimèdia, així com a la mateixa instal·lació esportiva.

AUTORITZO a que el meu fill/a pugui sortir a les fotografies dels resums setmanals del Casal d'Estiu MADREMANYA 2024.

AUTORITZO a poder marxar sol/a a casa, quan s’hagi acabat l’activitat, també en el cas que vingui algun germà/na o familiar menor d’edat a buscar-lo/a.

AUTORITZO a que en cas d’urgència, i amb la impossibilitat de poder contactar amb els pares o tutors, pugui ser atès mèdicament, degudament internat i intervingut quirúrgicament, sota la direcció del facultatiu corresponent.

AUTORITZO a poder ser portat al Centre d’Assistència Primària de la població més propera en cas d’accident (amb trucada prèvia al pare/mare, tutor/a) per part del monitor/a responsable; per això portaré la FOTOCÒPIA DE LA SEGURETAT SOCIAL o MÚTUA on està inscrit.

Responsable del tratamiento: Tot un món d’esports 2017 S.C. Finalidad: Gestionar tu solicitud de inscripción. Legitimación: Consentimiento. Cesiones de datos y transferencias: No se realizan cesiones, salvo a los proveedores de servicios de alojamiento de los servidores ubicados dentro de la UE. Derechos: Podrás ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad, o retirar el consentimiento enviando un email a totunmonx3@gmail.com. Más información: Consulta nuestra Política de Privacidad para más información.


Les places són limitades. Es respectarà l’ordre d’inscripcions.
Tot un Món es reserva el dret de no dur a terme les activitats que no arribin a un mínim d’inscripcions.
Les dades de caràcter personal que es facilitaran durant el procés d’inscripció quedaran registrades en un fitxer propietat de Tot un Món.