Casal de SETEMBRE a MADREMANYA 2020

Casal de SETEMBRE a MADREMANYA 2020

Informació

Qui hi pot participar?
Nens i nenes de P3 a 6è de Primària

Quan es farà?
Del 31 d'Agost al 10 de setembre de les 9.00h a les 13.00h (setmanes a escollir).

Què farem?
Tot tipus de jocs i esports, balls i danses, gimcanes i sortides setmanals...

Preu per setmana:
Empadronats: 40€ i 35€ germans/es
No empadronats: 45€ i 40€ germans/es
Mínim de 6 i màxim 20 participants per setmana

Període d’inscripció:
Del 30 de juliol al 10 d'agost 2020. Places limitades, es respectarà l’ordre d’inscripcions.
Les famílies que van fer la preinscripció tenen la plaça garantida però cal fer la inscripció per tenir la plaça.

Per tal de ser vàlida l’inscripció s’hauran de seguir els passos següents:
Pas 1. Omplir la inscripció on-line a la web www.totunmon.com

Pas 2. Descarregar la documentació adjunta a la web:
- Fotocòpia DNI del/la participant (per les dues cares). En el cas de no tenir-ne, el DNI del pare, mare o tutor legal.
- Fotocòpia targeta Seguretat Social del/la participant
- Normativa de l’empresa Tot un món omplerta i signada
- Full de protecció de dades omplerta i signada
- Formulari "Declaració responsable"
- Fitxa de salut
- Fotocòpia del calendari vacunal del/la participant. (En el cas de tenir pendent d’actualització el calendari vacunal, caldrà garantir un interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici del campus).

Pas 3. L’equip de Tot un món es posarà en contacte amb les famílies inscrites per informar de la forma de pagament.

Més informació:
Descarrega els criteris generals organització


Inscripció

Per consultes, preguntes... ens podeu trobar al +34 611 49 91 61 o a [email protected]

Recordem que en cas de germans/es cal fer una inscripció per cada germà/na.

Dades participant


Titular del pagament


Selecciona les setmanes:

Setmana Torn Preu Total
31/08/2020 - 04/09/2020 Matí 45€ 0€
07/09/2020 - 10/09/2020 Matí 45€ 0€


TOTAL 0€

AUTORITZO a participar al Casal de setembre de Madremanya 2020.

Autorització de tractament de dades – Protecció de Dades.
Donat que el dret a la mateixa imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i regulat per la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la mateixa imatge, la direcció de Tot un món SC demana el consentiment als pares o tutors legals per a poder publicar fotografies, tant a la seva web, a les seves Xarxes Socials, suports multimèdia, com en la mateixa instal·lació esportiva on apareguin els seus fills/es on aquests siguin clarament identificables. En virtut d’allò estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, i la LSSICE 34/2002 de l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que les seves dades personals formaran part dels fitxers de Tot un món SC la finalitat és la gestió del control d’accés, manteniment de la relació; així com el desenvolupament de les tasques d’informació i altres tasques pròpies de Tot un món SC.

AUTORITZO A què la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats organitzades per Tot un món SC i ser publicades a la pàgina Web, Xarxes Socials, suports multimèdia, així com a la mateixa instal·lació esportiva.

En compliment de l'Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal: Dret d'informació en la recollida de dades
L'informem que les dades personals que ens faciliti, seran incorporades a un fitxer sota la nostra responsabilitat, per al tractament de dades de caràcter personal, amb la finalitat d'informar dels serveis que ofereix Tot un món SC. Com interessat directe, té dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de la informació que li concerneix i autoritza que passi a formar part del fitxer, davant el qual pot exercitar els seus drets, i rebre informació i publicitat de productes i serveis de la nostra empresa.
Els drets esmentats podran fer-se efectius davant: Si desitja ser informat dels nostres productes i serveis, assenyali amb una X aquesta casella: (L.O.P.D. Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal).

AUTORITZO a poder marxar sol/a a casa, quan s’hagi acabat l’activitat, també en el cas que vingui algun germà/na o familiar menor d’edat a buscar-lo/a.

AUTORITZO a que en cas d’urgència, i amb la impossibilitat de poder contactar amb els pares o tutors, pugui ser atès mèdicament, degudament internat i intervingut quirúrgicament, sota la direcció del facultatiu corresponent.

AUTORITZO a poder ser portat al Centre d’Assistència Primària de la població més propera en cas d’accident (amb trucada prèvia al pare/mare, tutor/a) per part del monitor/a responsable; per això portaré la FOTOCÒPIA DE LA SEGURETAT SOCIAL o MÚTUA on està inscrit.


Places limitades. Es respectarà l’ordre d’inscripcions. Tot un Món es reserva el dret de no dur a terme les activitats que no arribin a un mínim d’inscripcions.