INSCRIPCIÓ al Campus esportiu nadalenc de Flaçà 2022-2023

INSCRIPCIÓ al Campus esportiu nadalenc de Flaçà 2022-2023Inscripció

Places limitades, es respectarà l'ordre d'inscripcions. La data límit d'inscripcions és el 15 de desembre 2022.

Per tal de ser vàlida la inscripció s’hauran de seguir els passos següents:
Pas 1: Omplir la inscripció on-line de sota
Pas 2: Descarregar la documentació adjunta a la web a continuació i portar-la el primer dia de l'activitat:
- Normativa de l’empresa Tot un món omplerta i signada
- Full de protecció de dades omplerta i signada
- Full de dret d'imatges omplert i signat
- Fitxa de salut omplerta i signata
- Fotocòpia de la targeta sanitària CatSalut
- Fotocòpia del DNI per davant i pel darrera (en cas de no tenir-ne el del pare, mare o tutor/a)

Tot un món es posarà en contacte amb les famílies per realitzar el pagament de l'activitat

Per consultes, preguntes... ens podeu trobar al +34 611 49 91 61 o a totunmonx3@gmail.com

Dades participant


Dades pares o tutors


Quins dies vindrà?

Preu Total
Tots (22, 23, 27, 28, 29 i 30 de Desembre + 2, 3, 4 i 5 de Gener) 120€ 0€
Només el 22 Desembre 13€ 0€
Només el 23 Desembre 13€ 0€
Només el 27 Desembre 13€ 0€
Només el 28 Desembre 13€ 0€
Només el 29 Desembre 13€ 0€
Només el 30 Desembre 13€ 0€
Només el 2 Gener 13€ 0€
Només el 3 Gener 13€ 0€
Només el 4 Gener 13€ 0€
Només el 5 Gener 13€ 0€
TOTAL 0€

He llegit i accepto la política de privacitat

Accepto el tractament de les meves dades amb la finalitat de rebre la informació sol·licitada.

AUTORITZO a participar Campus esportiu nadalenc de Flaçà 2022-2023.

AUTORITZO a què la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats organitzades per TOT UN MÓN i ser publicades a la pàgina Web, Xarxes Socials, suports multimèdia, així com a la mateixa instal·lació esportiva.

AUTORITZO a poder marxar sol a casa, quan s’hagi acabat l’activitat, també en el cas que vingui algun germà o familiar menor d’edat a buscar-lo/a.

AUTORITZO a que en cas d’urgència, i amb la impossibilitat de poder contactar amb els pares o tutors, pugui ser atès mèdicament, degudament internat i intervingut quirúrgicament, sota la direcció del facultatiu corresponent.

AUTORITZO a poder ser portat al Centre d’Assistència Primària de la població més propera en cas d’accident (amb trucada prèvia al pare/mare, tutor/a) per part del monitor/a responsable; per això portaré la FOTOCÒPIA DE LA SEGURETAT SOCIAL o MÚTUA on està inscrit.

Responsable del tratamiento: Tot un món d’esports 2017 S.C. Finalidad: Gestionar tu solicitud de inscripción. Legitimación: Consentimiento. Cesiones de datos y transferencias: No se realizan cesiones, salvo a los proveedores de servicios de alojamiento de los servidores ubicados dentro de la UE. Derechos: Podrás ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad, o retirar el consentimiento enviando un email a totunmonx3@gmail.com. Más información: Consulta nuestra Política de Privacidad para más información.


Les places són limitades. Es reserva el dret a no fer l’activitat si no hi ha un nombre mínim d’inscripcions.