Serveis i activitats aquàtiques: Formació


Objectius

Garantir la qualitat en l’ensenyament de la natació, al llarg de tot el procés d’aprenentatge.
Augmentar la motivació i diversió dels nens, nenes... perquè romanguin més temps nedant i adquireixin un millor nivell de nataceió.


Principis

Flexibilitat: Ens adaptem el millor possible a les necessitats i demandes del centre.
Millora continua: Aprenem de l’experiència per anar millorant en el temps.


Cursos i activitats més habituals

Fem cursos i activitats a mida de les teves necessitats. A continuació trobaràs els més habituals:


Cursos per adults i gent gran

Curs d'iniciació: l’objectiu és assumir l’autonomia a l’aigua i familiaritzar-se amb la tècnica d’estils. Adreçat a majors de 18 anys.
Curs intermedi: els objectius són millorar la tècnica d’estils de natació. Adreçat a persones de 18 a 64 anys.
Curs perfeccionament: l’objectiu principal és aprofundir en els aspectes tècnics dels diferents estils, com les fases aèries i aquàtiques, les cadències de les batudes i la millora hidrodinàmica. Adreçat a persones de 18 a 64 anys.


Clínic de natació

Activitat per a esportistes interessats a millorar la tècnica de la natació per participar en proves esportives com el triatló, l’aquatló, etc. Adreçat a persones de 18 a 64 anys.


Entrenador professional d'esportistes, socorristes, equips...

Natació - Waterpolo - Salvament i socorrisme

  • Entrenament Tècnic
  • Entrenament Físic
  • Planificació i Control de l’Entrenament
  • Entrenament de les especialitats de natació
  • Avaluació del Nedador
  • Reglament
  • Planificació de la temporada amb mesocicles, microcicles i macrocicles
  • Sessions preparatòries
  • Convocatòries
  • Competicions


Activitat aquàtica prepart (per a embarassades)

L’objectiu és preparar la dona per al part, aprofitant els beneficis de l’aigua (ingravidesa, flotabilitat…), treballant de forma global i harmònica tot el cos, la relaxació i la respiració. Sessions conduïdes per una llevadora.
Adreçat a: dones embarassades a partir de les 16 setmanes de gestació.


Activitat aquàtica per a nadons de 6 a 36 mesos

Els objectius principals són afavorir el desenvolupament integral del nadó (afectiu, cognitiu i psicomotor) i la comunicació afectiva entre el pare, la mare i el nadó, entre d’altres.


Familiarització amb el medi aquàtic per a infants de 3 a 5 anys

La familiarització és el procés d’adaptació al medi aquàtic, en què l’alumnat experimentarà sensacions totalment diferents de les del medi terrestre, amb el fi d’agafar confiança amb l’aigua utilitzant el joc com a eix central.


Iniciació i perfeccionament al medi aquàtic per a infants de 6 a 10 anys

L’objectiu principal del curs d'iniciació és aconseguir l’autonomia dins l’aigua treballant la respiració, la flotació, els desplaçaments i els salts. Per fer el curs de perfeccionament és imprescindible saber nadar sense material auxiliar (braçals, bombolleta, etc.). En aquest es pretén dominar el medi aquàtic per poder desenvolupar-se amb control i comoditat dins l’aigua. Es treballarà la propulsió, la flotació, la respiració, els desplaçaments i els salts.


Escola aquàtica per a joves d'11 a 17 anys

De 11 a 13 anys es fà una introducció esportiva, sense deixar de banda l’aspecte lúdic de l’aigua. Per aquestos els objectius són: conèixer les diferents especialitats esportives en el medi aquàtic (waterpolo, natació, salvament i socorrisme...) i iniciar-se en la tècnica dels diferents estils de natació (crol, esquena i braça) així com en els viratges. L’objectiu del curs de 14 a 17 anys és perfeccionar els quatre estils (crol, braça, esquena i papallona) i els viratges. L’alumnat s’introduirà en les diferents modalitats natatòries i coneixerà diferents mètodes d’entrenament aquàtic.


Aquafitness

Exercicis aeròbics, coreografies, circuits i exercicis analítics amb suport musical. Exercicis de mitjana i alta intensitat. Els objectius són millorar el sistema cardiovascular i treballar la musculatura de tot el cos mitjançant el medi aquàtic. Adreçat a persones de 18 a 64 anys.


Hidrogimnàstica per a majors de 65 anys

Els objectius principals són mantenir i millorar la condició física mitjançant exercicis en el medi aquàtic adients a les característiques d’aquest col·lectiu tot afavorint les relacions socials.


Natació terapèutica

Objectius
Alleujar les molèsties que els produeix la seva alteració orgànica o funcional (malalties traumàtiques, degeneratives, etc).
Millorar la condició física.
Prevenir altres factors de risc de malaltia o lesió.
Millorar les actituds posturals.
Lluitar contra els fenòmens degeneratius crònics.
Elevar i reforçar l’estat d’ànim.