Extraescolar Escola esportiva a l’Escola les Moreres (Flaçà)

Extraescolar Escola esportiva a l’Escola les Moreres (Flaçà)
Inscripcions extraescolars  >  Extraescolar Escola esportiva a l’Escola les Moreres (Flaçà)

Informació

El període de l’activitat Extraescolar d’Escola esportiva de l’Escola les Moreres de Flaçà serà del dimecres 18 de setembre de 2019 fins al dimecres 27 de maig de 2020, ambdues dates incloses.

Sessió portes obertes: Dimecres 18 de setembre de 16.30h a 18.00h

Edats:
· Grup 1: De P4 a 1r de primària. Psico/Escola esportiva (iniciació als diferents esports a través del joc)
· Grup 2: De 2n a 6è de primària. Psico/Escola esportiva (iniciació als diferents esports a través del joc)
Dia: dimecres.
Mesos: del setembre de 2019 fins al maig del 2020.
Horari: de les 16.30 h a les 18.00 h.
Important: cal portar berenar i aigua.
Lloc: pati o gimnàs de l’escola de Flaçà.
Activitat: escola esportiva

Preu: 30€ al mes. Matrícula 30€ per participant.

Descarregar més info

Inscripció

Per consultes, preguntes... ens podeu trobar al +34 611 49 91 61 o a [email protected]
Un cop fet el pagament, enviar el resguard de pagament a [email protected] o portar-lo el primer dia.

En cas de diversos germans/es cal fer una inscripció per cada germà.

Dades participant


Titular del pagament


Matrícula 30€ una vegada
Extraescolar Escola esportiva 30€ al mes
TOTAL 30€ al mes + 30€ matrícula

AUTORITZO a participar a l’extraescolar "Escola esportiva" de l'Escola les Moreres (Flaçà) el curs 2019/2020.

Autorització de tractament de dades – Protecció de Dades.
D'acord amb el dret d'informació establert en l'article 13 del mateix RGPD, pot sol·licitar tota informació sobre el tractament de les seves dades personals a l'empresa TOT UN MONT DESPORTS 2017, SC a través del correu electrònic [email protected] .

AUTORITZO a què la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats organitzades per TOT UN MÓN i ser publicades a la pàgina Web, Xarxes Socials, suports multimèdia, així com a la mateixa instal·lació esportiva.

AUTORITZO a poder marxar sol a casa, quan s’hagi acabat l’activitat, també en el cas que vingui algun germà o familiar menor d’edat a buscar-lo/a.

AUTORITZO a que en cas d’urgència, i amb la impossibilitat de poder contactar amb els pares o tutors, pugui ser atès mèdicament, degudament internat i intervingut quirúrgicament, sota la direcció del facultatiu corresponent.

AUTORITZO a poder ser portat al Centre d’Assistència Primària de la població més propera en cas d’accident (amb trucada prèvia al pare/mare, tutor/a) per part del monitor/a responsable; per això portaré la FOTOCÒPIA DE LA SEGURETAT SOCIAL o MÚTUA on està inscrit.


Les places són limitades. Es reserva el dret a no fer l’activitat si no hi ha un nombre mínim d’inscripcions.