Acollida Escola Pedra Blanca de la Pera 2019/20

Acollida Escola Pedra Blanca de la Pera 2019/20
Inscripcions extraescolars  >  Acollida Escola Pedra Blanca de la Pera 2019/20

Informació

Dates: A partir del 12 de setembre de 2019
Lloc: Escola Pedra Blanca de La Pera
Horari: de les 8.00 h fins les 9.00 h
Activitats: Jocs de taula, jocs d’interior, racons, pintar, dibuixar, contar contes...
Preu:
Alumne/a fix: Haurà de pagar 45€/mes, d'octubre a maig, els mesos de setembre i juny es comptabilitzarà el servei a preu eventual (4€/dia) sempre i quan sigui més econòmic que la quota mensual.
Alumne/a esporàdic: 4€/dia (No hi ha descompte per germans/es). Els alumnes eventuals hauran d’abonar l’import de l’Acollida Matinal al monitor responsable del servei, en efectiu, el dia abans o el mateix dia (de 8.00 h a 9.00 h).
Pagament:
El pagament d'alumnes no esporàdics serà a través de transferència bancària al següent número de compte:
ES40 2100 1631 6302 0014 3687 concepte Acollida La Pera i nom nen/a.

Descarregar més info

Inscripció

Per consultes, preguntes... ens podeu trobar al +34 611 49 91 61 o a [email protected]
Un cop fet el pagament, enviar el resguard de pagament a [email protected] o portar-lo el primer dia.

En cas de diversos germans/es cal fer una inscripció per cada germà.

Dades participant


Dades del pare/mare/tutors legals


Modalitat / Preu


TOTAL 45€/mes

El pagament serà a través de transferència bancària al següent número de compte:
ES40 2100 1631 6302 0014 3687 (concepte Acollida La Pera i nom nen/a).

AUTORITZO a participar el meu fill/a a l’Acollida matinal de l’Escola Pedra Blanca de La Pera durant el curs escolar 2019/20.

AUTORITZACIÓ de tractament de dades – Protecció de Dades. D'acord amb el dret d'informació establert en l'article 13 del mateix RGPD, pot sol·licitar tota informació sobre el tractament de les seves dades personals a l'empresa TOT UN MONT DESPORTS 2017, SC a través del correu electrònic [email protected]

AUTORITZO a que en cas d’urgència, i amb la impossibilitat de poder contactar amb els pares o tutors, pugui ser atès mèdicament, degudament internat i intervingut quirúrgicament, sota la direcció del facultatiu corresponent.

AUTORITZO a poder ser portat al Centre d’Assistència Primària de la població més propera en cas d’accident (amb trucada prèvia al pare/mare, tutor/a) per part del monitor/a responsable; per això portaré la FOTOCÒPIA DE LA SEGURETAT SOCIAL o MÚTUA on està inscrit.


Les places són limitades. Es reserva el dret a no fer l’activitat si no hi ha un nombre mínim d’inscripcions.